Anh Da Đen

Anh Da Đen

Càng gọi càng không nghe là thế méo nào nhể? :)))
--------
credit: HARDSTOP LUCAS
vietsub only on Anh Da Đen
#anhdaden #QuanSubber

Anh Da Đen

Chụp lằm chụp lốn mà éo chất bằng anh :)))
credit: KingBach
#anhdaden

Anh Da Đen

Tên ba má tao đặt để cho mày nhạo báng hả????
credit: Imonte
#anhdaden

Anh Da Đen

7s cười 1 lần cùng HARDSTOP LUCAS (p1)
-------
credit: HARDSTOP LUCAS
vietsub only on Anh Da Đen
#anhdaden #QuanSubber

Anh Da Đen

Đúng là sinh nghề tử nghiệp mà huhu :(
--------
credit: Key & Peele / Comedy Central
vietsub only on Anh Da Đen
#anhdaden #QuanSubber

Anh Da Đen

Nói chung là sợ :v :v
credit: Twan
#anhdaden

Anh Da Đen

Âu shitttttttt :)))
credit: Imonte
#anhdaden

Anh Da Đen

Thời đại 4.0 rồi, ăn xin cũng phải chất :)))
credit: Adam Waheed
#anhdaden

Anh Da Đen

Lố nhưng thật :v
-----
credit: CelebCity
vietsub only on Anh Da Đen
#anhdaden #QuanSubber
Status

Thư Tình TV

Phần 7 phim ngắn: Những cô bạn thân
#thutinhtv #phimngan #hocduong
Xem tất cả